Värdegrund

Verksamheten i EKSAM utgår från en demokratisk värdegrund. Alla människor är lika mycket värda, oavsett bakgrund. Barn- och ungdomar, mångfald och jämlikhet är viktiga utgångspunkter för EKSAM:s arbete. Det är viktigt att lyfta fram de resurser som varje människa själv har. På så sätt kan varje människa ta makten över sitt eget liv och sin egen ekonomi.

Publicerad: 22 november 2010