Nätverket för sociala frågor i Örebro

Tillsammans mot fattigdom och för social inkludering!

Nätverket arbetar för att

  • lyfta fram, synliggöra och motverka faktorer och samhällsförhållanden som bidrar till att skapa fattigdom
  • väcka opinion om och skapa strukturer för social inkludering

Nätverket består av frivilligorganisationer, brukarorganisationer och idéburna organisationer. Genom sitt samarbete har Nätverket blivit en stark kraft i arbetet mot fattigdom och för social inkludering i Örebro. Nätverket träffas minst en gång i månaden för att diskutera gemensamma frågor och målsättningar.

EAPN

Nätverket ingår också som medlem i EAPN Sverige som är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska nätverket EAPN (European Anti-Poverty Network). EAPN Sverige arbetar för att bryta isolering, fattigdom och utanförskap. EAPN arbetar även för att alla medborgare i Europa skall ha samma rättigheter och kunna delta i samhället på lika villkor.

Sociala kanalen

Varje kvartal träffar arbetsutskottet i Nätverket tjänstemän och politiker från Programnämnd Social välfärd i ett gemensamt råd som kallas Sociala kanalen.

Sociala kanalen är ett forum där Nätverkets medlemmar kan möta representanter från kommunen för att utbyta erfarenheter, informera om aktuella händelser och diskutera gemensamma frågor. Allt för att förbättra levnadsvillkoren för de mest utsatta i Örebro.

Vi är medlemmar i Nätverket

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF

EVA-Kooperativet

Fontänhuset

Frälsningsarmén

Föreningen Balans

Porten Dorkas – Örebro Stadsmission

Röda Korset

Svenska Kyrkan

Verdandi

Örebro Frivilliga Samhällsarbetare (ÖFS)

Bostad Först

Qvinnoqulan Örebro

Publicerad: 22 november 2010