Forskning och rapporter

Om Barnfattigdom

Batljan, Ilija (2004) Ekonomiskt utsatta barn, Regeringskansliet, Ds 2004:41

Salonen, Tapio (2009) Barns ekonomiska utsatthet – Årsrapport 2008, Stockholm: Rädda Barnen

Från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010

Publicerad: 21 december 2010