Om EKSAM

Vad är EKSAM?

EKSAM är till för medborgare i Örebro som har behov av ekonomisk rådgivning. EKSAM initierades av Nätverket för sociala frågor i Örebro  och drevs de tre första åren i samarbete med Stiftelsen Cesam. Under våren 2013 övergick EKSAM till att bli en ideell förening med namnet ”EKSAM, ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro”.

Vad gör vi?

EKSAM arbetar för att bekämpa fattigdom och för att förhindra att människor hamnar utanför samhället.

Hur jobbar vi?

  • Vi ger rådgivning och stöd i privatekonomiska frågor till alla som bor i Örebro.
  • Vi arrangerar studiecirklar och föreläsningar om privatekonomi.
  • Vi håller i mindre utbildningar. Hos oss kan du till exempel få stöd och hjälp med hur du använder din internetbank.
  • Vi arbetar förebyggande för att förhindra att människor hamnar i svåra ekonomiska situationer eller att de befintliga ekonomiska bekymren förvärras.
  • Tjänsterna är kostnadsfria och det sker ingen journalföring.

Vem kan komma till oss?

Människor som är behov av privatekonomisk rådgivning är välkomna till EKSAM.  Du kan själv välja om du vill vara anonym. Alla i personalen har tystnadsplikt.

Vill du betala dina räkningar via internet?

Behöver du använda en dator för att kunna betala dina räkningar eller en ringa en myndighet så går det bra att boka en tid med en rådgivare som kan hjälpa dig med detta.


Publicerad: 22 november 2010