Öppna föreläsningar hösten 2017

Följande föreläsningar kommer att erbjudas allmänheten under resterande del av hösten 2017 – För mer information går det bra att kontakta oss på EKSAM!

Måndag 13/11 kl 13:30-15:30: ”Skulder och skuldsanering” i samarbete med Budget- och skuldrådgivningen

Tisdag 30/11 kl 13:30-15:30: Föreläsning och samtal kring; ”Vår privatekonomi och roll som medborgare och konsument”

Alla föreläsningar kommer att hållas i konferensrum 1 i Föreningarnas hus på Slottsgatan 13A.

Anmälan krävs pga begränsade platser.

Vårens föreläsningar planeras läggas ut i slutet av november.

Publicerad: 9 juni 2017

Typ: Okategoriserade