Ekonomisk rådgivning i kombination med konsumentinriktad rådgivning under 2018

EKSAM ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro kommer, tack vare ekonomiskt stöd från Konsumentverket även under 2018, att erbjuda konsumentinriktad rådgivning i kombination med privatekonomisk sådan. EKSAM kommer således att kunna erbjuda mer konsumentorienterad rådgivning samt informationsföreläsningar i syfte att förebygga skuldsättning och ekonomiska bekymmer.

Verksamheten ämnar komplettera kommunens befintliga konsumentjuridiska rådgivning då tidigare nerdragningar av tjänster inom nämnda område gjort att förfrågningarna avseende denna form av rådgivning ökat markant hos EKSAM det senaste året. För medborgarna innebär detta bättre möjligheter till kostnadsfri rådgivning med syfte att undvika framtida skuldsättning och ekonomiska bekymmer.

Publicerad: 17 februari 2017

Typ: Okategoriserade