Nätverket för sociala frågor i Örebro

Tillsammans mot fattigdom och för social inkludering!

Nätverket arbetar för att

  • lyfta fram, synliggöra och motverka faktorer och samhällsförhållanden som bidrar till att skapa fattigdom
  • väcka opinion om och skapa strukturer för social inkludering

Nätverket består av frivilligorganisationer, brukarorganisationer och idéburna organisationer. Genom sitt samarbete har Nätverket blivit en stark kraft i arbetet mot fattigdom och för social inkludering i Örebro. Nätverket träffas en gång i månaden för att diskutera gemensamma frågor och målsättningar.

EAPN

Nätverket ingår också som medlem i EAPN Sverige som är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska nätverket EAPN (European Anti-Poverty Network). EAPN Sverige arbetar för att bryta isolering, fattigdom och utanförskap. EAPN arbetar även för att alla medborgare i Europa skall ha samma rättigheter och kunna delta i samhället på lika villkor.

Publicerad: 10 december 2019