Vad är skuldsanering?

Det är Skuldsaneringslag (2016:675) som ligger till grund för besluten om skuldsanering. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Skuldsanering är ett sätt för den som inte kan betala av sina skulder på ungefär 10 år eller mer att bli skuldfri.

En skuldsanering varar i 5 år och under den tiden har du inte löneutmätning. Däremot kommer du istället att behöva betala ungefär samma summa till Kronofogden. Summan beslutas om i din betalningsplan. Under skuldsaneringen har du två betalningsfria månader per år – juni och december är betalningsfria. Efter 5 år kommer de skulder som finns kvar att skrivas av. Staten eller någon annan kommer inte att gå in och betala skulderna i ditt ställe.

En skuldsanering pågår i regel alltid i 5 år, däremot kan personer ibland få beslut om förkortad betalningsplan. En förkortad betalningsplan innebär att du inte behöver betala på dina skulder under hela 5-årsperioden. Däremot kommer skulderna inte skrivas av förrän efter 5 år.

Det finns också en särskild skuldsanering för företagare som varar under 3 år istället för 5 år.

Om du vill veta mer om skuldsanering kan du läsa på Kronofogdens hemsida https://www.kronofogden.se/kanintebetalaskuldsanering.html eller kontakta EKSAM eller din kommunala budget- och skuldrådgivare.

Publicerad: 11 december 2019

Typ: Frågor och svar

Ämnen: , ,