Vad är skuldsanering?

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand. Du kan också ta hjälp av en budget och skuldrådgivare i din kommun.

Den som är i behov av skuldsanering i skuldsaneringslagens mening har haft problem med ekonomin under en längre tid. Det är vanligt att den djupt skuldsatte har skulder hos Kronofogden.

(Källa: kronofogden.se)

För mer information om skuldsanering kan du kontakta EKSAM eller:

Örebro kommuns budget- och skuldrådgivare

Samtliga rådgivare/handläggare nås säkrast måndag-fredag, kl. 8.30-9.30
Lena Andersson 019-214292

Bengt Nilsson 019-214299

Kronofogden

www.kronofogden.se

Telefonnummer (växel): 0771 – 73 73 00

Publicerad: 22 november 2010

Typ: Frågor och svar

Ämnen: , ,