Hur mycket pengar får jag leva på under löneutmätning eller pågående skuldsanering?

Du får leva på ”existensminimum”, vanligtvis i fem år. Alla inkomster över denna nivå går till att betala av skulderna.

Kronofogden kallar existensminimum för förbehållsbelopp. Detta är det belopp du får behålla, efter att den som betalar ut din inkomst gjort avdrag enligt Kronofogdens beslut.

Förbehållsbeloppet består huvudsakligen av två delar. En del som ska gå till din boendekostnad. Den andra delen till dina allmänna levnadskostnader, exempelvis mat, kläder, hygienartiklar och telefon. Detta kallar kronofogden för normalbelopp. Normalbeloppen är lika mycket för alla.

Normalbeloppet för en ensamstående är år 2017 4 734 kr i månaden och 7820 kr i månaden för sammanlevande. Normalbeloppet påverkas även av om det finns barn i familjen.

Allmänna levnadskostnader

Här ingår kostnader för mat, kläder, hygienartiklar, hushållsel, telefon, försäkringar, fackföreningsavgifter, normala tandläkarbesök, TV-avgift, tidningar m.m.

Boendekostnader

Bor du i hyreslägenhet är hyran din boendekostnad, plus värme om den inte ingår i hyran.

Bor du i villa eller bostadsrätt gör kronofogden en individuell prövning och räknar med lån, räntor, uppvärmning och andra driftkostnader.

Har du bostadsbidrag drar Kronofogden av det från den summa du får behålla.

(Källa: www.kronofogden.se )

För mer information kontakta:

Örebro kommuns budget- och skuldrådgivare

Samtliga rådgivare/handläggare nås säkrast måndag-fredag, kl. 8.30-9.30
tfn: 019-21 36 16, 019-21 42 92, 019-21 42 99

Kronofogden

www.kronofogden.se

Telefonnummer (växel): 0771 – 73 73 00

Publicerad: 23 november 2010

Typ: Frågor och svar

Ämnen: ,