Hur gammal måste jag vara för att få ett bankkonto?

För att få tillgång till banktjänster och bankkort måste du ingå ett avtal med banken. Men för att få ingå avtal måste du vara myndig, det vill säga 18 år. Är du under 18 år är det dina föräldrar, eller annan förmyndare, som ingår avtalet för din räkning. Dina föräldrar eller din förmyndare måste alltså godkänna att du skaffar någon form av banktjänst – t ex ett bankkort.

Det finns ett undantag. Det gäller för dig som fyllt 16 år och har egen inkomst från arbete.

(Källa: Cash – en tidning om pengar, 2010, Konsumenternas Bank- och finansbyrå)

Publicerad: 22 november 2010

Typ: Frågor och svar

Ämnen: , ,