Skuldsanering-ämne

Hur mycket pengar får jag leva på under löneutmätning eller pågående skuldsanering?

Du får leva på ”existensminimum”, vanligtvis i fem år. Alla inkomster över denna nivå går till att betala av skulderna. Kronofogden kallar existensminimum för förbehållsbelopp. Detta är det belopp du får behålla, efter att den som betalar ut din inkomst gjort avdrag enligt Kronofogdens beslut. Förbehållsbeloppet består huvudsakligen av två delar. En del som ska […]

Läs mer

Jag har fått avslag på min ansökan om skuldsanering. Kan jag söka igen?

Ja, att du får avslag på din ansökan betyder inte att du aldrig någonsin kan få skuldsanering. Du kan ansöka igen. Motiveringen till avslaget kan ge information om när det är lämpligt att söka igen. (Källa: www.kronofogden.se )

Läs mer

Kan jag söka skuldsanering själv? Kan jag få hjälp?

Man kan ansöka om skuldsanering själv. Om man behöver få råd och stöd med sin ansökan, kan man vända sig till en rådgivare på EKSAM eller en budget- och skuldrådgivare i sin kommun. För mer information kontakta: Örebro kommuns budget- och skuldrådgivare Samtliga rådgivare/handläggare nås säkrast måndag-fredag, kl. 8.30-9.30 Lena Andersson, tfn: 019-214292 Bengt Nilsson. tfn: […]

Läs mer

Vad innebär ett beslut om skuldsanering?

I beslutet ingår vanligtvis en betalningsplan. Den visar när och hur stor del av skulderna som ska betalas. Betalningsplanen brukar vara på fem år. Under denna tid måste man leva på existensminimum. Alla inkomster är mer än existensminimum går till att betala av på skulderna. Den del av skulderna som inte ska betalas enligt betalningsplanen, […]

Läs mer

Vart skickar jag min ansökan om skuldsanering?

En ansökan om skuldsanering lämnas in till Kronofogden. Det är Kronofogden som utreder och bestämmer om skuldsanering. Kronofogden kan bestämma att du får skuldsanering även om inte alla du är skyldig pengar går med på det. Kronofogden har fem kontor som är ansvariga för just skuldsaneringsfrågor. Om du bor i Örebro så ska du skicka […]

Läs mer

Kan jag få skuldsanering?

För att få skuldsanering måste du vara så svårt skuldsatt att du inte kommer att kunna betala skulderna på många år. Kronofogden tittar på dina personliga och ekonomiska förhållanden. Den 1 november 2016 förändrades lagen om skuldsanering. Förutom att privatpersoner kan söka skuldsanering kan nu även företagare söka skuldsanering. Det står inte i skuldsaneringslagen hur stor […]

Läs mer

Hur funkar skuldsanering?

Om du är djupt skuldsatt och har haft betalningsproblem under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Om du får skuldsanering ska du oftast följa en avbetalningsplan. Om du får skuldsanering beviljad efter 1/11 2016 betalar själv till ett konto hos Kronofogden varje månad. Avbetalningsplanen är oftast femårig och under denna period lever du på existensminimum. Om […]

Läs mer

Vad är skuldsanering?

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand. Du kan också ta hjälp […]

Läs mer