Ränta-ämne

Vad är dröjsmålsränta?

Det är den extra avgift du kan få betala om du inte betalar en skuld i tid.

Läs mer

Vad är effektiv ränta?

Det är ett mått, uttryckt i procent, som talar om vad olika krediter kostar. Den effektiva räntan beskriver hela kreditkostnaden, med ränta och alla andra avgifter inräknade.

Läs mer

Vad är ränta?

När du sätter in pengar på ett bankkonto så lånar du faktiskt ut dina pengar till banken. Som betalning för att du gör det ger banken dig en viss ersättning. Den ersättningen kallas ränta. Räntan räknas i procent (%). Om du till exempel har 100 kronor på ditt bankkonto och räntan råkar vara 2%, får […]

Läs mer