Räkningar-ämne

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd består av två delar: ekonomiskt stöd till försörjningen, kallas för försörjningsstöd och stöd till livsföringen i övrigt. Försörjningsstöd kallades tidigare socialbidrag. Hur mycket pengar du kan få beror på om du bor ensam eller har familj. Det spelar ingen roll var i Sverige du bor. Det är samma belopp i alla kommuner. Du […]

Läs mer

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering i ett register som talar om att du inte har betalat en skuld i tid. Anmärkningen finns kvar i 3 år. Den kan exempelvis leda till att du inte får lån, lägenhet, arbete eller telefonabonnemang. (Källa: kronofogden.se)

Läs mer

Vad händer om jag inte kan betala mina räkningar?

Det vanligaste som händer är att din obetalda räkning skickas till inkassoföretag, (händer inte alltid), som i sin tur skickar ett nytt krav till dig, ett inkassokrav. Om du inte betalar kravet kan inkassoföretaget lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Ett fastställt betalningsföreläggande är ett bevis på att skulden är riktig. Kronofogden kommer […]

Läs mer