Kronofogden-ämne

Kan jag söka skuldsanering själv? Kan jag få hjälp?

Man kan ansöka om skuldsanering själv. Om man behöver få råd och stöd med sin ansökan, kan man vända sig till en rådgivare på EKSAM eller en budget- och skuldrådgivare i sin kommun. För mer information kontakta: Örebro kommuns budget- och skuldrådgivare Samtliga rådgivare/handläggare nås säkrast måndag-fredag, kl. 8.30-9.30 Lena Andersson, tfn: 019-214292 Bengt Nilsson. tfn: […]

Läs mer

Vad innebär ett beslut om skuldsanering?

I beslutet ingår vanligtvis en betalningsplan. Den visar när och hur stor del av skulderna som ska betalas. Betalningsplanen brukar vara på fem år. Under denna tid måste man leva på existensminimum. Alla inkomster är mer än existensminimum går till att betala av på skulderna. Den del av skulderna som inte ska betalas enligt betalningsplanen, […]

Läs mer

Vart skickar jag min ansökan om skuldsanering?

En ansökan om skuldsanering lämnas in till Kronofogden. Det är Kronofogden som utreder och bestämmer om skuldsanering. Kronofogden kan bestämma att du får skuldsanering även om inte alla du är skyldig pengar går med på det. Kronofogden har fem kontor som är ansvariga för just skuldsaneringsfrågor. Om du bor i Örebro så ska du skicka […]

Läs mer

Kan jag få skuldsanering?

För att få skuldsanering måste du vara så svårt skuldsatt att du inte kommer att kunna betala skulderna på många år. Kronofogden tittar på dina personliga och ekonomiska förhållanden. Den 1 november 2016 förändrades lagen om skuldsanering. Förutom att privatpersoner kan söka skuldsanering kan nu även företagare söka skuldsanering. Det står inte i skuldsaneringslagen hur stor […]

Läs mer

Hur funkar skuldsanering?

Om du är djupt skuldsatt och har haft betalningsproblem under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Om du får skuldsanering ska du oftast följa en avbetalningsplan. Om du får skuldsanering beviljad efter 1/11 2016 betalar själv till ett konto hos Kronofogden varje månad. Avbetalningsplanen är oftast femårig och under denna period lever du på existensminimum. Om […]

Läs mer

Vad är skuldsanering?

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand. Du kan också ta hjälp […]

Läs mer

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering i ett register som talar om att du inte har betalat en skuld i tid. Anmärkningen finns kvar i 3 år. Den kan exempelvis leda till att du inte får lån, lägenhet, arbete eller telefonabonnemang. (Källa: kronofogden.se)

Läs mer

Kan Kronofogden mäta ut min bostad och sälja den trots att jag bara har en mindre skuld?

Ja, om alla andra ekonomiska tillgångar saknas. I första hand försöker Kronofogden mäta ut tillgångar så som kontakter, bankmedel och en del av din inkomst. Finns inga sådana tillgångar måste Kronofogden i vissa fall utmäta en persons egendom, trots att det handlar om en liten skuld. (Källa: kronofogden.se)

Läs mer

Vad gör Kronofogden för att driva in skulder?

Kronofogden gör en undersökning av dina ekonomiska tillgångar. Allt från tillgångar på ett bankkonto till bostadsrätten eller fastigheten. Den vanligaste formen av utmätning är löneutmätning. Då tar Kronofogden en del av din lön. Det finns skyddsregler för vad du får behålla vid en utmätning. De kallas för beneficieregler. Skyddsreglerna ger dig rätten att behålla saker […]

Läs mer

Vad händer om jag inte kan betala mina räkningar?

Det vanligaste som händer är att din obetalda räkning skickas till inkassoföretag, (händer inte alltid), som i sin tur skickar ett nytt krav till dig, ett inkassokrav. Om du inte betalar kravet kan inkassoföretaget lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Ett fastställt betalningsföreläggande är ett bevis på att skulden är riktig. Kronofogden kommer […]

Läs mer