Existensminimum-ämne

Hur mycket pengar får jag leva på under löneutmätning eller pågående skuldsanering?

Du får leva på ”existensminimum”, vanligtvis i fem år. Alla inkomster över denna nivå går till att betala av skulderna. Kronofogden kallar existensminimum för förbehållsbelopp. Detta är det belopp du får behålla, efter att den som betalar ut din inkomst gjort avdrag enligt Kronofogdens beslut. Förbehållsbeloppet består huvudsakligen av två delar. En del som ska […]

Läs mer