Ekonomiskt bistånd-ämne

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd består av två delar: ekonomiskt stöd till försörjningen, kallas för försörjningsstöd och stöd till livsföringen i övrigt. Försörjningsstöd kallades tidigare socialbidrag. Hur mycket pengar du kan få beror på om du bor ensam eller har familj. Det spelar ingen roll var i Sverige du bor. Det är samma belopp i alla kommuner. Du […]

Läs mer